Praktykowanie jogi wpływa na mózg w dokładnie przeciwny sposób do tego, jaki wywiera na niego przewlekły ból

Badania wskazują na związek pomiędzy jogą a wzrostem istoty szarej mózgu.

yoga Wiadomo, że przewlekły ból powoduje w mózgu niekorzystne zmiany, ale według doktor Narodowego Instytutu Zdrowia (NIH), która wystąpiła dziś na corocznej konferencji Amerykańskiego Towarzystwa Bólu, joga może stanowić ważne narzędzie w zapobieganiu lub nawet odwracaniu skutków przewlekłego bólu. www.americanpainsociety.org.

Dyrektor naukowy Działu Badań Uczelni, Narodowego Centrum Zdrowia, doktor M. Catherine Bushnell, wyjaśniła na sesji plenarnej, że u pacjentów z przewlekłym bólem często współwystępują stany lękowe, depresja, czy też upośledzenie funkcji poznawczych. Potwierdziły to badania obrazowe mózgów zarówno szczurów, jak i ludzi, które wykazały istnienie zmian w objętości istoty szarej oraz gęstości istoty białej u osobników doświadczających chronicznego bólu.

„Analiza obrazów mózgów osób cierpiących z powodu różnych typów przewlekłego bólu wykazała, że zawsze różnią się one od mózgów osób zdrowych” – podkreśla dr Bushnell. „Badania nad ludźmi z depresją również wskazują na mniejszą ilość istoty szarej, co mogłoby przyczynić się do zmian w istocie szarej w związku z bólem u pacjentów z depresją. Nasze badanie wskazuje, iż ubytek istoty szarej związana jest bezpośrednio z bólem, kiedy bierzemy pod uwagę depresję“, twierdzi dr Bushnell.

Istota szara to tkanka mózgowa zbudowana z ciał komórek nerwowych, zlokalizowana w korze mózgowej i obszarach podkorowych. Zmniejszenie jej ilości może powodować różne efekty, w zależności od miejsca, w którym nastąpiło. Straty w objętości istoty szarej mogą prowadzić m.in. do zaburzeń pamięci, problemów emocjonalnych i upośledzenia funkcji poznawczych.

Jak wyjaśnia Bushnell, istnieją przekonujące dowody, pochodzące z wcześniejszych badań prowadzonych w niezależnych ośrodkach naukowych jak NIH/NCCIH, że techniki treningowe łączące w sobie elementy ćwiczeń ciała i umysłu, takie jak joga i medytacja, mogą przeciwdziałać negatywnym zmianom, jakie przewlekły ból powoduje w strukturze mózgu. „Praktykowanie jogi wpływa na mózg w dokładnie przeciwny sposób do tego, jaki wywiera na niego przewlekły ból” – powiedziała Bushnell.

Powiedziała, że jak wykazały liczne badania – jogini mają więcej istoty szarej w wielu obszarach mózgu niż ludzie niepraktykujący jogi. Dotyczy to także obszarów uczestniczących w modulacji bólu. „Przyrost istoty szarej jest powiązany z czasem, od jakiego praktykuje się jogę, co oznacza, że technika ta może mieć faktyczny wpływ na zwiększanie objętości tej struktury mózgu”, zauważyła Bushnell.

Bushnell twierdzi, iż zmiany objętości istoty szarej w dwóch obszarach mózgu – w obrębie wyspy (insula) oraz w wewnętrznych strukturach kory mózgowej – są kluczowe dla tolerancji organizmu na ból. „Rozmiar istoty szarej w tych rejonach koreluje z progiem tolerancji bólowej, a przyrost istoty szarej w obrębie wyspy może wynikać z bieżącej praktyki jogi”, powiedziała Bushnell.

„Zmiany w anatomii mózgu mogą przyczyniać się do powstawania zaburzeń nastroju, zaburzeń emocjonalnych, upośledzenia procesów poznawczych. Zachęcające wiadomości dla osób zmagających się z trwającym latami bólem: połączenie treningu ciała i umysłu może pomóc. Ma to ochronne działanie na istotę szarą mózgu, przez co jest w stanie przeciwdziałać neuroanatomicznym skutkom przewlekłego bólu” – dodała Bushnell.

źródło:
http://americanpainsociety.org/about-us/press-room/yoga-bushnell